Overslaan en naar de inhoud gaan

Disclaimer

Noverius kan niet instaan voor de juistheid of actualiteit van de op de website gepubliceerde informatie. Voor de meest actuele informatie dient u contact met ons op te nemen.

Noverius aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de inhoud van deze website en de daarop aangeboden informatie. 
Noverius behoudt zich het recht voor om de informatie op ieder moment te verwijderen of aan te passen. Ook behoudt SoftVault Noverius zich het recht voor om deze website en de daarop gepubliceerde informatie op ieder gewenst moment te wijzigen of te verwijderen.

Over Noverius

Noverius is een toonaangevende software ontwikkelaar die zich in de afgelopen 10+ jaren heeft gespecialiseerd in het ontwerpen en bouwen van moderne booking engines en webservice koppelingen.