Overslaan en naar de inhoud gaan

Privacy

PRIVACY STATEMENT Noverius

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 1. Introductie
  Bij Noverius nemen wij de privacy van onze klanten, werknemers, leveranciers en websitebezoekers zeer serieus. Daarom leggen wij graag in dit privacy statement uit hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. Helaas ontkomen wij daarbij niet aan een hoop formaliteiten die wij moeten uitleggen. We hebben geprobeerd om het zo eenvoudig en begrijpelijk mogelijk uit te schrijven voor je. Mocht je vragen hebben neem dan gerust contact met ons op.
   
 2. Scope
  Noverius is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
  Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die wij verzamelen via onze website, ons Noverius-platform, de mobiele app en persoonsgegevens die je op een andere manier aan ons geeft.
   
 3. Contactgegevens
  Als je vragen hebt over de manier waarop wij omgaan met jouw persoonsgegevens kun je contact met ons opnemen op één van de volgende manieren:
  Via de post: Noverius B.V.
                      Kieler Bocht 3
                      9723 JA Groningen
  Via de e-mail:
  info@Noverius.nl
  Telefonisch: 050 - 851 26 0
  4
  We zullen ons best doen ze spoedig mogelijk te reageren.
   
 4. Uitleg van woorden (definities)
  We begrijpen dat je graag wilt snappen wat je leest. Om die reden leggen we graag uit wat een aantal woorden of uitdrukkingen betekenen die we gebruiken in dit privacy statement: AVG: De Algemene Verordening Gegevensbescherming. Een Europees regelpakket wat jouw privacy moet beschermen. Persoonsgegevens: Alle informatie met betrekking tot een persoon waarmee hij kan worden geïdentificeerd.
  Platform: Het geheel van offline- en onlineverbindingen met de diensten van Noverius, waaronder de website, webapplicaties, mobiele applicaties en apparaten. Verwerking van Persoonsgegevens: Alle handelingen die wij verrichten met persoonsgegevens, zoals opslaan, inzien, aanpassen, verwijderen, doorgeven, etc. Verwerker: Een bedrijf of persoon die door ons wordt ingeschakeld voor bepaalde diensten, waarmee hij inzage krijgt in (een deel van) jouw persoonsgegevens.
   
 5. Persoonsgegevens die wij verwerken
  Noverius verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt, waarbij je onder andere moeten denken aan:

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • het gebruiken van onze diensten;
  • door het ontvangen van invullen van enquêtes en/of evaluaties;
  • door je in te schrijven voor onze nieuwsbrief;
  • door het bezoeken van onze website;
  • door ons een bericht te sturen
    
  • Voor- en achternaam;
  • Geslacht;
  • Geboortedatum;
  • Geboorteplaats;
  • Adresgegevens;
  • Telefoonnummer;
  • E-mailadres;
  • IP-adres;
  • Videobeelden;
  • overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch;
  • locatiegegevens;
  • gegevens over jouw activiteiten op onze website;
  • gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk);
  • internetbrowser en apparaat type;
  • bankrekeningnummer, voor het aanmaken van automatische incasso’s
    
 1. Persoonsgegevens die wij verwerken
  Wij verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.
   
 2. Doelen en Grondslagen
  Wij vertellen je graag meer over de reden waarom wij jouw persoonsgegevens verwerken. Daarbij noemen wij ook de grondslag voor die verwerking. Noverius verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

De grondslagen voor de verwerking van jouw gegevens zijn daarmee:

  • Om je gebruik te laten maken van onze diensten;
  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
  • We volgen jouw surfgedrag op onze website, om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van diensten af te stemmen op jouw voorkeuren;
  • We verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
  • wettelijke verplichting;
  • uitvoering van een overeenkomst;
  • verkregen toestemming;
  • of gerechtvaardigd belang.
 1. Geautomatiseerde besluitvorming
  Noverius neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Noverius) tussen zit.
 2. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
  Noverius bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
 3. Delen van persoonsgegevens met derden
  Noverius verkoopt jouw gegevens niet aan anderen en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met personen en bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen dat zij net zo netjes omgaan met jouw persoonsgegevens als wij dat doen. Wij blijven wel verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies via onze website. Ook kun je dat doen door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting:
https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Overzicht cookies
Op deze website worden diverse cookies geplaatst, ook door derden. Hieronder een overzicht:

Cookie Naam

Functie

Bewaartermijn

_ga / _ga_***

Technische cookies voor het koppelen met Google Analytics,

 wij gebruiken Google Analytics om het gebruik van deze website

 te meten.

2 jaren

cookieconsent_dismissed

Technische cookie voor het bewaren van de keuze van de

cookie consent

1 jaar

trppr_session

Technische cookie voor het bewaren van gegevens voor de

TRPPR demo

 

i18n

Technische cookie voor het bewaren van taal voor de

TRPPR demo

 

 

  • a. Functionele cookies:
   Deze cookies zijn noodzakelijk om de website naar behoren te laten functioneren. Deze cookies worden gebruikt om bepaalde gebruikers- en voorkeursinstellingen te bewaren, eventuele inloggegevens op te slaan, om het gebruik van de website te vergemakkelijken en te optimaliseren. Daarnaast worden deze cookies gebruikt voor het opsporen van misbruik van de website.
  • b. Social media cookies:
   Informatie op de website kan worden gedeeld via social media. Daarvoor kan gebruik worden gemaakt van de op de website aanwezige social media buttons. Deze functioneren op basis van social media cookies die zijn geplaatst door de social media partijen (zoals bijvoorbeeld Facebook). Door op een social media button te klikken, wordt je doorgeleid naar de website van de desbetreffende social media partij. Voor het gebruik van de cookies van de social media partijen verwijzen wij naar de informatie hierover op de websites van deze social media partijen. Deze informatie kan regelmatig wijzigen zonder dat wij daar enige invloed op hebben.
  • c. Analytische cookies:
   Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over het gebruik van de website. Hiervoor wordt onder meer gebruik gemaakt van de software van Google Analytics. Gemeten wordt hoeveel bezoekers de website bezoeken, op welk tijdstip de website en –pagina’s worden bezocht, vanuit welke regio de internetgebruiker de website bezoekt, via welke andere website de bezoeker op de website is gekomen, welke pagina’s worden bezocht (hoe lang en hoe vaak) en in welke volgorde en/of er foutmeldingen zijn opgetreden. De verzamelde gegevens worden gebruikt om de inhoud van de website optimaal af te stemmen op de wensen en de behoeftes van de gebruikers van onze diensten en de bezoekers van onze website.
 1. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
  Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

  Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar ons.

  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We zullen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

  We hopen dat het nooit nodig zal zijn, maar we willen je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
   
 2. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
  Noverius neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons.

 

Over Noverius

Noverius is een toonaangevende software ontwikkelaar die zich in de afgelopen 10+ jaren heeft gespecialiseerd in het ontwerpen en bouwen van moderne booking engines en webservice koppelingen.